เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
จังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและเตรียมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดงาน
จังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติและเตรียมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดงาน ดนตรีในสวน สร้างความสุขให้ประชาชน     +more
  
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด    +more
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557    +more
    
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์ยาเสพติด    +more
    
 
การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และก ... สำนักงานจังหวัด...
21 พ.ย. 2557
ขอเชิญชวนเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่ ... สำนักงานจังหวัด...
12 พ.ย. 2557
ขอส่งแผนการจ้างแรงงานตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกร ... สำนักงานจังหวัด...
05 พ.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาค ... สำนักงานจังหวัด...
28 ต.ค. 2557
การสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรร ... สำนักงานจังหวัด...
20 ต.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
การบูรณาการแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด
28 พ.ย. 2557
ข้อสั่งการ ครม. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
ข้อสั่งการ คสช. และ ครม. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
27 พ.ย. 2557
แบบประมวลการปฏิบัติราชการเพื่อการพัฒนากระบวนงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
28 พ.ย. 2557
ข้อสั่งการตามมติ ครม.วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เรื่องการจ้างที่ปรึกษาโครงการ)ที่ พช 0017. ...
21 พ.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงโรงจอดรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดเ ...
28 พ.ย. 2557
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อวัสดุที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ...
27 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการสำนักงานโย ...
25 พ.ย. 2557
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ ...
24 พ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อปรับปรุงที่เยี่ยมญาติ เรือนจำชั่ว ...
21 พ.ย. 2557

แสดงทั้งหมด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
ภูทับเบิก(อ. หล่มเก่า)
ผาหล่มสัก(อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th