เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมจัดมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ
กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมจัดมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ วันเสาร์ที่ 8 พย.นี้     +more
  
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557    +more
    
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน    +more
    
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    +more
    
 
การสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรร ... สำนักงานจังหวัด...
20 ต.ค. 2557
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็ก ... สำนักงานจังหวัด...
20 ต.ค. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่ ... สำนักงานจังหวัด...
17 ต.ค. 2557
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 38 เพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคร ... สำนักงานจังหวัด...
16 ต.ค. 2557
เชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2557 ... สำนักงานจังหวัด...
02 ต.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล พร้อมคำชี้แจง และการมอบหมายภารกิจ จังหวัดเพชรบูร ...
22 ต.ค. 2557
นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
20 ต.ค. 2557
นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ภาษาอังกฤษ)
20 ต.ค. 2557
นโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ภาษาไทย)
20 ต.ค. 2557
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมคำชี้แจงฯ
20 ต.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
ร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างเหมืองแบ่งน้ำคอนกรีตเสริเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน ...
17 ต.ค. 2557
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอหล่มสัก
25 ก.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
25 ก.ย. 2557
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยน้ำย่า
23 ก.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหล่มสักอำเภอหล่มสัก ...
19 ก.ย. 2557

แสดงทั้งหมด

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
ภูทับเบิก(อ. หล่มเก่า)
ผาหล่มสัก(อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th