เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เผยทุกส่วนราชการมีผลปฏิบัติราชการภายใต้นโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เผยทุกส่วนราชการมีผลปฏิบัติราชการภายใต้นโยบาย คสช.อย่างเข้มแข็ง     +more
  
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรม ตามประกาศ คสช. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน    +more
    
นายคณีธิป
นายคณีธิป บุณยเกตุ รอง ผวจ.พช. ประธานพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร    +more
    
นายสุชาติ
นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รอง ผวจ.พช.ประธานพิธีเฉลิม พระเกียรติ วันพระราช สมภพสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช    +more
    
 
มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขยายเวลารับสมัครกลุ่มเ ... สำนักงานจังหวัด...
30 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแ ... สำนักงานจังหวัด...
30 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแ ... สำนักงานจังหวัด...
29 ก.ค. 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการค ... สำนักงานจังหวัด...
29 ก.ค. 2557
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 ตำแหน่ง ส ... สำนักงานจังหวัด...
28 ก.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
สรุปผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลประจำเดือนกรกฎาคม 2557
30 ก.ค. 2557
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของ คสช.(์NCPO)จังหวัดเพชรบูรณ์ - ...
29 ก.ค. 2557
ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 จ.เพชรบูรณ์ สิ่งที่ส่งม ...
29 ก.ค. 2557
ไฟล์บรรยายการประสานแผนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 57 ห้องประชุม 1 ชั้น ...
28 ก.ค. 2557
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม ...
29 ก.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงในสวนดงตาล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชร ...
29 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
25 ก.ค. 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอาบน้ำและห้องส้วมของผู้ต้องขัง โครงการกำลังใจฯ ...
10 ก.ค. 2557
สอบราคาจ้างก่อส้รางบ้านพักอาศัยชั้นเดียวของผู้ต้องขัง โครงการกำลังฯ จำนวน ๔ ...
10 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
8 ก.ค. 2557

แสดงทั้งหมด
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
น้ำตกวังตุ้ม(บ้านดงหลง อ.เขาค้อ)
ผาหล่มสัก(บ้านฟองใต้ อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(หนองแม่นา อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th