เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service จังหวัดเพชรบูรณ์     +more
  
ผู้ว่าฯ
ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ปลูกป่าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558    +more
    
นายสุชาติ
นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รอง ผวจ.พช.ประธาน ประชุมชี้แจงการจัด ระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซด์)    +more
    
นายวิเชียร
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.พช. ประธานสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคยจังหวัดเพชรบูรณ์    +more
    
 
การเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจังหวัด...
24 ก.ค. 2557
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะครบอาย ... สำนักงานจังหวัด...
21 ก.ค. 2557
โครงการ เพชรบูรณ์เมืองสวยด้วยไม้ประดับ ที่ พช 0017.1/ว11528 ... สำนักงานจังหวัด...
18 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชกา ... สำนักงานจังหวัด...
18 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชกา ... สำนักงานจังหวัด...
15 ก.ค. 2557

๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม ...
24 ก.ค. 2557
Power point การฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ ...
24 ก.ค. 2557
เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช 0017.1/ว11808 ลว. 23 ก.ค.57 ...
24 ก.ค. 2557
การประชุมเพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของหัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาค ที่ พช 0017.2/ว11733 ...
22 ก.ค. 2557
วิธีการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ด ...
22 ก.ค. 2557

๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
25 ก.ค. 2557 เวลา 04:48 น.
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องอาบน้ำและห้องส้วมของผู้ต้องขัง โครงการกำลังใจฯ ...
10 ก.ค. 2557 เวลา 07:59 น.
สอบราคาจ้างก่อส้รางบ้านพักอาศัยชั้นเดียวของผู้ต้องขัง โครงการกำลังฯ จำนวน ๔ ...
10 ก.ค. 2557 เวลา 07:58 น.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
8 ก.ค. 2557 เวลา 07:48 น.
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคกลุ่มจังหวัด ก ...
7 ก.ค. 2557 เวลา 07:42 น.

๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 

แบบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
น้ำตกวังตุ้ม(บ้านดงหลง อ.เขาค้อ)
ผาหล่มสัก(บ้านฟองใต้ อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(หนองแม่นา อ.เขาค้อ)
๏ฟฝูผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th
 
   
รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hacked รงocuk pornosu, child porno, google hackedรงocuk pornosu, child porno, google hacked