เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน(Mulberry Fest 2015)     +more
  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)     +more
  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการระบบกล้องวงจรปิดและไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงเมืองสำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์     +more
  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ การประกวดธิดามะขามหวานและรถมะขามหวาน งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559     +more
  

แสดงทั้งหมด

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่ ... สำนักงานจังหวัด...
25 พ.ย. 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุท ... สำนักงานจังหวัด...
12 พ.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการพัฒ ... สำนักงานจังหวัด...
12 พ.ย. 2558
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สนง.เข ... สำนักงานจังหวัด...
03 พ.ย. 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักงา ... สำนักงานจังหวัด...
31 ต.ค. 2558

แสดงทั้งหมด
ข้อสั่งการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ พช 0017.2/8ว20550 ลงวันที่ 25 พ.ย ...
25 พ.ย. 2558
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีอำเภอวิเชี ...
25 พ.ย. 2558
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) กรณีอำเภอบึงสา ...
25 พ.ย. 2558
หนังสือจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พช(บค.) 0017.5/ว20231 ลว 23 พ.ย.58 เรื่อง การจัดทำโครงก ...
23 พ.ย. 2558
การรายงานผลการปฏิบัติตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ...
19 พ.ย. 2558

แสดงทั้งหมด
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำห้วยใหญ่ ...
25 พ.ย. 2558
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำค ...
20 พ.ย. 2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เพื่อทดแทนของเด ...
18 พ.ย. 2558
ประกาศเอกสารประกวดราคา e-bidding ขุดลอกสระน้ำ หมู่ 28 ต.พุทธบาท
18 พ.ย. 2558
ประกาศเอกสารประกวดราคา e-bidding ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองตาด หมู่ 5 ต.พุทธบา ...
18 พ.ย. 2558

แสดงทั้งหมด

หนาวนี้...ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เที่ยวทุ่งแสลงหลวง ทับเบิก น้ำตกหมักแดง
ประมวลภาพ BikeforMom จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรม"BikeforMom" 16 สิงหาคม 2558

 

 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th