เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมปลูกมเหสัก สักสยามินทร์ ถวายในหลวง
      

              นายสุชาติ ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธูกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) ได้ดำเนินโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมยุ 84 พรรษา เป็นการสักไว้ในแผ่นดินเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความจงรักภักดีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ มเหสักข์- สักสยามินทร์ สักไว้ในแผ่นดินจำนวน 8 ล้าน 4 แสนต้น ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 – 2559 เปิดให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์-สักสยามินทร์ ผ่านที่ทำการไปรษณ์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 500,000 คู่ คู่ละ 368 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-4419601 , 0824419016 ทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ ให้คงอยู่ชั่วลูกหลานตลอดไป จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของต้นกล้ามเหสักข์ และสักสยามินทร์ โดยผู้ร่วมสามารถสั่งจองได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ไทยสาขา ไม่รวมของเอกชน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดย : ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์   วันที่ : 13 พ.ย. 2555
 
<< กลับหน้าหลักข่าวกิจกรรม
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th