เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ตัดสินการประกวดผลงานด้านการประกันภัย
      

คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาตัดสินการประกวดผลงานของโรงเรียนและสถานศึกษา นักเรียน ด้านการประกันภัย ตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2554

นายทศพร  เอี่ยมมี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (คปภ.) เปิดเผยว่า  สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการยุวชนประกันภัย ปี 2554 และได้ดำเนินการประกวดผลงานด้านการประกันภัย  ประเภทโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัดและพิจารณาตัดสินเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554   ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ

ผลการตัดสินประเภท โรงเรียน/สถานศึกษา ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม  รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม  รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวังโป่งศึกษา  ประเภทนักเรียน แบ่งเป็นประเภทผงงานเพลง  ชนะเลิศ น.ส.ธนากรณ์  คำตีบ โรงเรียนวังโป่งศึกษา  รองชนะเลิศอันดับ 1 วง ISOMER โรงเรียนหนองไผ่  รองชนะเลิศอันดับ 2  นายพัฒนา มีสนุ่น โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม รางวัลชมเชย  ได้แก่ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนซับบอนวิทยาคม  ประเภทผลงานการแสดง  ชนะเลิศ  ทีม Safety First วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ทีม 2 รองชนะเลิศอันดับ2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  และรางวัลชมเชย วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี และหล่มสักวิทยาคม ทั้ง 2 ทีม

โดย : ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์   วันที่ : 25 ก.ค. 2554
 
<< กลับหน้าหลักข่าวกิจกรรม
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th