เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
ปภ.แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5,000 บาท
      

รัฐบาลยึดหลักเกณฑ์เดิมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5000 บาท ผู้รับการช่วยเหลือต้องเข้าหลักเกณฑ์ น้ำท่วมฉับพลันทรัพย์สินเสียหาย หรือ ท่วมขังไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือนำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลืออุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ว่า ผู้ประสบอุทกภัยต้องอาศัยอยู่เป็นประจำในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและมีหนังสือรับรองจากท้องถิ่นออกให้เท่านั้น รวมถึงเข้าข่ายหลักเกณฑ์ที่กำหนด (1) น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย (2) บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย (3) บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่ม สำหรับกรณีเข้าข่ายเป็นผู้ประสบภัยซ้ำซ้อนทั้ง 3 หลักเกณฑ์ หรือได้รับผลกระทบจากพายุไหหม่า นกเตน ร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจะได้รับการช่วยเหลือเพียงกรณีเดียวหรือเหตุการณ์เดียว ในกรณีที่เป็นบ้านเช่า ผู้เช่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ หากบ้านเช่ามีหลายชั้นจะได้รับการช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้น นายวิบูลย์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเสร็จโดยเร็ว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ประจำจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 10 ชุด ลงพื้นที่ 34 จังหวัด ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 กันยายนนี้ โดยให้ประจำอยู่ในพื้นที่จนกว่าการจ่ายเงินจะแล้วเสร็จ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนก่อนนำส่งให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งจะทำให้การจัดทำข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ได้โดยเร็วที่สุด

โดย : สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์(กลุ่มงานข้อมูลฯ)   วันที่ : 09 ก.ย. 2554
 
<< กลับหน้าหลักข่าวกิจกรรม
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th