เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ม้งที่เข็กน้อย
      

เพชรบูรณ์ร่วมการจัดงานประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2555

                วันที่ 27 ธ.ค. 2554 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง โดยมีนายจักรรัตน์ พั้วช่วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาชนและชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

                นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่เข็กน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้สืบทอดต่อไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งจังหวัด และกำหนดปฏิทินการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก และการให้บริการให้นักท่องเที่ยวประทับใจ สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่บ้านเข็กน้อยแห่งนี้ มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งอยู่แล้ว มีสิ่งที่น่าสนใจที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมได้มาก เช่น การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น การฟ้อนรำโดยใช้เครื่องดนตรีแบบล้านนา การเล่นโยนลูกช่วง การเล่นตีลูกข่าง การแข่งขันยิงหน้าไม้ การแข่งขันแรลลี่รถไม้ การแต่งกายด้วยชุดชาวเขาพื้นเมืองที่หลากหลายสวยงาม ตลอดจนวิถีชีวิตของการทำมาหากิน และประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา จะเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจ และเดินทางเข้ามาเที่ยวและร่วมงานเพิ่มมากขึ้น 

                สำหรับการจัดงานปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยตามปกติจะจัดในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 (เดือนอ้าย) ของทุกปี แต่ที่ตำบลเข็กน้อยแห่งนี้ จะจัดขึ้นในระหว่างปลายเดือนธันวาคม เพราะเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในช่วงที่มีอากาศปลอดโปร่งหนาวเย็นสบาย เหมาะสำหรับการเดินมาเยี่ยมเยียนของครอบครัวชาวไทยภูเขา

เผ่าม้งเป็นอย่างดี


โดย : ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์   วันที่ : 27 ธ.ค. 2554
 
<< กลับหน้าหลักข่าวกิจกรรม
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th