เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
      

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕   มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๗๖ เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว ๒๖ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ เรื่อง

                นายจิรายุทธ  วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕  มีเรื่องร้องเรียนสู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมด ๗๖ เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว ๒๖ เรื่อง  อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐ เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่ยังไม่ครบกำหนดรายงาน จำนวน ๒๔ เรื่อง  เรื่องที่ยังครบกำหนดยังไม่ได้รับรายงาน จำนวน ๒๖ เรื่อง    ซึ่งได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เร่งรัดติดตามเรื่องร้องร้องทุกข์ของประชาชน  โดยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการใดต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว    อย่างไรก็ตาม   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถดำเนินการเรื่องร้องเรียนเป็นที่พึงพอใจของประชาชน  ประชาชนที่มีปัญหาความเดือนร้อน สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  โทรศัพท์ ๐  ๕๖๗๒ ๙๗๘๔
โดย : ข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์   วันที่ : 03 ก.พ. 2555
 
<< กลับหน้าหลักข่าวกิจกรรม
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th