กระดานแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้,-ตอบปัญหา
ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเพชรบูรณ์

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบงานบริหารเอกสารเป็นระบบหนึ่งที่ได้พัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้แทนการปฏิบัติงานด้วยสมุดทะเบียนมาเป็นระบบหนึ่งในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

“ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” นี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน การบริหารเอกสารหรือการควบคุมงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป อันจะส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรยิ่งขึ้นซึ่งสามารถ down load คู่มือ ได้ที่ หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ/down load เอกสารในหัวข้อ "คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเพชรบูรณ์" หน้าเว็บไซต์ www.phetchabun.go.th


ชำนาญ บัวไทย (123.242.180.*) [22 ธ.ค. 2554 เวลา 09:14 น.]

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม
ความคิดเห็น
โดย
รหัสประจำตัวประชาชน
 
 
ป้อนรหัสที่คุณเห็นในรูป  โปรดพิมพ์ตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ให้ถูกต้อง
E-mailคลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
<< กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เสนอความเห็นในเรื่องสร้างสรรค์ >>
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 0-5672-9757 มท.17321