เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน     +more
  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การตอนรับ ท่านรัฐมนตรีกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    +more
    
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเพชรบูรณ์    +more
    
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อนรับรัฐมนตรีกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    +more
    
 
กศน.จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งการเงินและบัญชี ... สำนักงานจังหวัด...
22 เม.ย. 2557
รพ.หล่มสัก รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานจังหวัด...
22 เม.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ม.ธรรมศาสตร์ มิถุยายน 2557 สำนักงานจังหวัด...
22 เม.ย. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ การพัฒนานโยบายและการจัดการภาค ... สำนักงานจังหวัด...
22 เม.ย. 2557
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ ... สำนักงานจังหวัด...
11 เม.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
เอกสารตามหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.2/ว155 ลว.17 เม.ย. 57 (โครงกา ...
17 เม.ย. 2557
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หนังสือจังหวัดเพชรบู ...
17 เม.ย. 2557
ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2557
11 เม.ย. 2557
หนังสือด่วนที่สุด ที่พช 0017.2/ว5565 ลว 6 เม.ย.57 เรื่อง ขอเชิญประชุม กบจ.พช.ครั้งที่ ...
08 เม.ย. 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-11 ตามหนังสือที่ พช.0017.2/ว5564 ลว.6 เมษายน 2557
06 เม.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
11 เม.ย. 2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศา ...
10 เม.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมโรงเลี้ยงอาหารฯ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
10 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยนช์ร่วมกัน เรือนจำจังหวัดเพชรบ ...
9 เม.ย. 2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ ...
3 เม.ย. 2557

แสดงทั้งหมด
 

แบบสำรวจความคิดเห็น
 แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านอยากให้พัฒนาเป็นอันดับแรก คือ ?
น้ำตกวังตุ้ม(บ้านดงหลง อ.เขาค้อ)
ผาหล่มสัก(บ้านฟองใต้ อ.น้ำหนาว)
แมงกะพรุนน้ำจืด(หนองแม่นา อ.เขาค้อ)
ดูผลโหวด
 
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th