สายด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
 

การปฏิบัติราชการ

ตามที่ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล ของ อบต.นาป่า นั้น บัดนี้ ได้ล่วงเลยเวลาการประชุมดังกล่าวมานานแล้ว แต่ อบต.นาป่า ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดยังมิได้รับการแจ้งเกี่ยวกับมติของ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการแจ้งมติดังกล่าวว่าอยู่ในขั้นตอนใด เนื่องจากมีข่าวได้มีการวิ่งเต้นให้ชลอการแจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือทำการอื่นใดอันเป็นการทำให้การดำเนินการวินัยดังกล่าวเกิดความละช้า ไม่โปร่งใส ดังนั้น จึงขอความกรุณาให้ช่วยเร่งรัดติดตามเพื่อให้การดำเนินการทางวินัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ ขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสแก่ทุกฝ่าย หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

กระทู้ที่ 1256 (118.173.227.*) [9 ก.ค. 2553 เวลา 12:13 น.]

กระทู้ที่ 1256 (125.25.197.*) [12 ก.ค. 2553 เวลา 10:42 น.] ผู้ตอบคนที่ 1 (1/1)
ในเรื่องนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งมติของ ก.อบต. ไปให้อำเภอแล้วตามหนังสือจังหวัด ที่ พช 0037.4/8903 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 จังหวัดขอยืนยันว่าไม่มีการวิ่งเต้นในเรื่องนี้แต่อย่างใด กระบวนการทุกอย่างได้ดำเนินการโดยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบทุกประการ จึงขอให้มั่นใจในการการทำงานของ ก.อบต. นะคับ


สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเท่านั้น
ความคิดเห็น
โดย
รหัสประจำตัวประชาชน
 
 
ป้อนรหัสที่คุณเห็นในรูป  โปรดพิมพ์ตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ให้ถูกต้อง
E-mailคลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
<< กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เสนอความเห็นในเรื่องสร้างสรรค์ กรณีร้องทุกข์ ร้องเรียน
ขอความกรุณาแจ้ง/ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail Address ที่สามารถติดต่อได้ >>

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 0-5672 -9784 โทรสาร 0-5672 -9784 สายด่วน 1567