เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง ...  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
เริ่มนับเมื่อ 5 มีนาคม 2553

QR_CODEเว็บไซต์จังหวัดฯ

QR_CODEเว็บไซต์ท่องเที่ยว

 
 
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อรถโดยสาร (ตุ้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
       
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์จะสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตามรายการ ดังนี้
รถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2554 - 21 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://klang.cgd.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5672-9741-3 ในวันและเวลาราชการ
 
        โดย : สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์  วันที่ : 12 ม.ค. 2554 เวลา 14:45 น.
 
<< กลับหน้าหลักประกวดราคา
     
   
 
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
 
 
โทร 0-5672-9754 มท.17322 โทรสาร 0-5672-9754   e-mail : phetchabun@moi.go.th